Česká a slovenská konference o skle již v listopadu v Praze

Česká a slovenská konference o skle již v listopadu v Praze

ASKP ČR je partnerem České a slovenské konference o skle, která je již tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. Konference se bude konat ve dnech 9.–11. listopadu 2022 v Praze v hotelu Duo. 

V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

V rámci programu proběhne i 18. Konference o elektrickém tavení skla. Nosnými tématy budou celo-elektrické tavení, hybridní způsoby otopů sklářských pecí, snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Program konference bude sestaven z jednotlivých tematických bloků. Ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu proběhne rovněž panelová diskuse k aktuálním tématům a výzvám výrobců skla. Páteř konference bude jako obvykle tvořená vyzvanými přednáškami od předních odborníků, které představí současný výzkum v oblasti skelných a amorfních materiálů. Součástí bude i posterová sekce, která umožní dalším zájemcům představit svůj výzkum, řešené problémy, anebo se pouze podělit se širokou sklářskou obci o své myšlenky. Nosná část programu proběhne v češtině a slovenštině, některé přednášky a postery však budou v angličtině.

Předběžný seznam přednášek:

Povrch skla a jeho kvantifikace pomocí pokročilých analytických technikGlass surface and its quantification using advanced analytical techniques
Ondrej Gedeon, VŠCHT Praha

Possible improvements and tools to increase the glass quality in high quality soda lime- and crystal glasses
Joachim Gesslein, HORN Glass Industries AG

Využití obnovitelné energie a využití vodíku jako nosiče energie v ČR z pohledu ORLEN UniCREThe utilization of renewable energy and hydrogen as an energy carrier in the Czech Republic from the perspective of ORLEN UniCRE
Adam Giurg, ORLEN UniCRE a.s.

How does the Glass Industry Decarbonise, how will furnaces change?
Stuart Hakes, FIC (UK) Ltd

Tavení skla laserem a možnosti jeho využití pro 3D tisk
Vlastimil Hotař, TUL Liberec

Korozní odolnost slitin na bázi Fe3Al v bezolovnaté skloviněThe corrosion resistance of Fe3Al-based alloys in lead-free glass
Adam Hotař, TUL Liberec

Role toku taveniny při kontinuálním tavení skel
Marcela Jebavá, VŠCHT Praha

Pokroky v oblasti optických vlákenProgress in optical fibers
Ivan Kašík, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR

Energetická budoucnost ve sklářství
Helena Krutská, EcoGlass, a.s.

Konfokální mikroskopie korodovaného povrchu skla
Jan Macháček, VŠCHT Praha

Luminiscence skelných nanovláken dopovaných lanthanoidy
Martin Míka, VŠCHT Praha

Sklo-keramické luminofory pro krátkou a střední infračervenou oblastGlass-ceramic luminophores for short- and mid-infrared lasers
Jan Mrázek, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR

The future of Glass Melting, Electric or Hydrogen?
Erik Muijsenberg, GLASS SERVICE, a.s.

Vliv složení a vlastností kmene na rychlost tavení při vitrifikaci jaderného odpadu v elektrické tavící peci
Richard Pokorný, VŠCHT Praha

Celoelektrické tavení s nulovou uhlíkovou stopou a s minimálním množstvím čeřiv
Josef Smrček, -

Sklo v betonuGlass in concrete
Martina Šídlová, VŠCHT Praha

Simulation of batch motion and melting in industrial furnaces using method of discrete elements
Miroslav Trochta, GLASS SERVICE, a.s.

Potential of Inorganic Polymer-Oriented glass from foams to photocatalytic destructors for water treatment applications
Akansha Mehta, FunGlass Trenčín

Additive manufacturing of transparent and porous glass 3D structure
Jozef Kraxner, FunGlass Trenčín

Elektrické tavení na plynových pecích - provozní poznatky
Martin Kubíček, Teplotechna-Prima, s.r.o.

Innovative Dye Sorbent Based on 3D Printing of Pharmaceutical Glass Waste
Mokhtar Mahmoud, FunGlass Trenčín

Více informací naleznete zde .

Registrace je možná zde.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie