Antverpská deklarace pro evropskou průmyslovou dohodu

Antverpská deklarace pro evropskou průmyslovou dohodu

1000 signatářů z řad zástupců průmyslu vyzývá vedoucí představitele EU, aby podpořili záměr iniciovat kroky na podporu evropského průmyslu prostřednictvím Evropské průmyslové dohody. Antverpská deklarace a její výzva k evropské průmyslové dohodě zaznamenaly obrovský nárůst podpory když počet signatářů z řad podnikatelů, sdružení a odborových organizací zastupujících 25 sektorů v celé Evropě vzrostl na 1000.

Prvně představilo záměr iniciovat kroky na podporu evropského průmyslu prostřednictvím Evropské průmyslové dohody více než 70 výkonných ředitelů velkých průmyslových skupin a zástupců asociací zejména z chemického průmyslu i dalších energeticky náročných průmyslových odvětví z EU na evropském průmyslovém summitu, který se konal 20. 2. 2024 v belgickém Antverpském přístavu za účasti belgického premiéra Alexandra De Croo a předsedkyně Komise Ursuly von der Leyen.

Výsledkem tohoto setkání byla publikace Antverpské deklarace žádající vytvořit Evropskou průmyslovou dohodu (European Industrial Deal), která doplní Zelenou dohodu (Green Deal) a zaměří se na kroky potřebné pro podporu průmyslu v EU. Tím má pomoci zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Deklarace podporuje využití  energeticky udržitelných a inovativních technologií. Prosazuje také podpory a záruky pro energeticky náročná odvětví.

Průmyslová odvětví a podniky v Deklaraci navrhují, aby se EU v období nové Evropské komise začínající od ledna 2025 strategicky zaměřila na vybudování potřebné infrastruktury, podporu vnitřního trhu, zajištění surovinové bezpečnosti a podporu průmyslových inovací. To se má odrazit také v odstranění byrokratické zátěže pro rozvoj průmyslu v EU. V příští Komisi má být zdůrazněna koordinace oblastí relevantních pro dosažení těchto cílů, stejně jako tomu bylo ve stávajícím období v případě koordinace k dosažení cílů Green Deal. Antverpská deklarace ve svých cílech zahrnuje veškerá průmyslová odvětví  a také podporu transferu vědy do průmyslu.

Marco Mensink, generální ředitel Cefic (Sdružení evropského chemického průmyslu) zdůraznil naléhavost situace: „Budoucnost Evropy je tvořena průmyslem. Společný a holistický evropský přístup k průmyslové dohodě je nezbytný. 1000 sjednocených organizací důrazně volá po evropské průmyslové dohodě, aby mohla být implementována Zelená dohoda a snaží se zajistit, aby průmysl zůstal celosvětově konkurenceschopný a udržel vysoce kvalitní pracovní místa pro evropské pracovníky v Evropě. Vyzýváme vedoucí představitele EU, aby naši výzvu začlenili do nové strategické agendy a politik EU na příštích pět let a začlenili průmyslovou dohodu do rozpočtu a struktury nové Evropské komise.“

Deklarace je v současné době otevřena pro další signatáře. Pro firmy, které považují za významné cíle této Deklarace, se jedná o možnost společně s ostatními většími i menšími hráči z řad evropského průmyslu ovlivnit budoucí kroky Evropské Unie. Jde zejména o návrhy na podporu průmyslu ze strany budoucí Evropské komise ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti a také na podporu vědy a technologických inovací. Pro podniky a firmy z ČR se tak jedná o příležitost, jak upozornit na potřebu posílení role průmyslových podniků v členských státech EU s cílem, aby v legislativním období příští Komisi (v období let 2025 – 2030) byly směřovány do jejich podpory adekvátní finanční prostředky.

Dalším přínosem pro signatáře z řad českých podniků a průmyslu může být propojení se stejně smýšlejícími zástupci průmyslu z jiných členských zemí EU. Koordinátor Deklarace, sdružení evropského chemického průmyslu Cefic, plánuje aktivity podporující komunikaci a případné vytvoření vazeb mezi signatáři.

Více informací o Antverpské deklaraci pro evropskou průmyslovou dohodu naleznete ZDE.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie