AGC Flat Glass Czech a.s. získala významné ocenění

AGC Flat Glass Czech a.s. získala významné ocenění

AGC Flat Glass Czech a.s. obdržela 1. 12. 2022 Cenu hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, v kategorii velkých podniků s více než 250 zaměstnanci tak zvítězila.

Na druhém místě se v této kategorii umístila společnost AGC Automotive Czech a.s., a na třetím místě skončila společnost Orlen Unipetrol. Cílem soutěže je ocenit organizace kraje, které jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti. Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace. AGC Flat Glass Czech a.s. tak dokázala již počtvrté ve své historii zvítězit v jedné z hlavních kategorií šestého ročníku této soutěže, kterou pořádá Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie