Skláři jednali s europoslanci o příležitostech

Skláři jednali s europoslanci o příležitostech

Zástupci ASKP ČR jednali s europoslanci o tom, jaké jsou příležitosti a hrozby pro sklářský a keramický průmysl v ČR a jeho budoucí vývoj. Sklářský a keramický průmysl je tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky. Právě zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se dne 19. února 2015 setkali s českými Europoslanci. Hlavním tématem setkání bylo „Jaké jsou příležitosti a hrozby pro sklářský a keramický průmysl v ČR z hlediska jeho budoucího vývoje?“.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, představením Asociace, vývoje a aktuální situace evropského a českého sklářského průmyslu. Vývoj sklářského a keramického průmyslu v roce 2015 ovlivňuje situace v Evropě, která je pro tato odvětví největším vývozním teritoriem. Ing. Petr Mazzolini uvedl: „Většina firem sklářského a keramického průmyslu očekává stabilní vývoj a předpokládá mírný růst tržeb.“

Dnes působí ve sklářském průmyslu 108 firem s více, než 20 zaměstnanci. V keramickém průmyslu působí 34 firem s více, než 20 zaměstnanci. Celkem tyto firmy zaměstnávají více než 21 tisíc zaměstnanců. V roce 2013 dosáhly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb sklářského a keramického průmyslu 42,218 mld. Kč, z toho přímý vývoz 30,675 mld. Kč. Současný stav sklářského a keramického průmyslu je stabilní. Za posledních šest let se hodně změnilo, firmy získaly nové zakázky a pracují na rozvoji technologií a kapacit, které využívají ve své výrobě. Čeští skláři prosazují také povinnost třídit ploché sklo. „Lidé stále nepovažují sklo za něco, co má nenahraditelnou hodnotu. Velmi často tak končí na skládkách, kde se v podstatě nedá rozložit. Chceme prosadit to, aby sklo bylo považováno za stejně cennou surovinu jako je například bioodpad, jehož třídění je dnes již pro obce povinné,“ uvedl prezident Asociace sklářského a keramického průmyslu Ing. Petr Mazzolini.

S Europoslanci byla diskutována problematika: „Energetická efektivita, jako příležitosti pro český průmysl“, „Revize směrnice o odpadech a skládkách s důrazem na třídění a recyklaci skla ze staveb.“, „Legislativa týkající se ochrany sklářského průmyslu proti úniku uhlíku a alokace emisních povolenek“, „Styk výrobků s potravinami“ či „Problematika REACH a zařazování látek, používaných jako sklářské suroviny“, ke které blíže hovořil Ing. J. Seifrt, viceprezident Asociace: „Během procesu výroby skla dochází při vysokých teplotách k transformaci základních látek na látku novou (sklo), která má jinou strukturu, což odpovídá definici meziproduktu dle čl.3 (15) REACH.“

Na jeho vystoupení navázal PaeDr. Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech, a.s., který přítomné seznámil s výrobou plochého skla se slovy: „Naše vize je jednoduchá – vyrábět inovativní produkty, vyrábět produkty, které zlepší život lidí.“ V rámci své prezentace upozornil také, že střepy jsou pro výrobu nového skla naprosto nezbytnou položkou. „Naše společnost například musí každý rok z různých zdrojů získávat a vykupovat desetitisíce tun skleněných střepů, abychom zajistili plynulost výroby. Přitom daleko větší množství skla se odváží na skládky, kde již neexistuje možnost jeho využit.“

Svým vystoupením zakončil první část setkání Ing. Ondřej Šrámek, který se věnoval převážně tématu energetické unie. „ČR má vysokou energetickou náročnost ekonomiky oproti průměru EU28, a to je potřeba snížit.“ uvedl Ing. Ondřej Šrámek společně s konstruktivními návrhy na možná řešení.
Součástí setkání byla i exkurze do dvou výrobních závodů: AGC Flat Glass Czech, a.s., kde se vyrábí ploché sklo a do závodu Knauf Insulation, s.r.o., kde se vyrábí tepelné izolace.

Účastníci setkání se shodli na tom, že „rodinné stříbro České republiky“, jak sklo nazvala europoslankyně Michaela Šojdrová, je potřeba střežit, podporovat jeho vývoj a snažit se odstraňovat překážky, které by českému sklu, keramice a porcelánu přinášely problémy.

S výrobky ze skla a keramiky se denně setkáváme a používáme je. Tyto výrobky mají pro své vlastnosti a možnosti zpracování široké použití a nenahraditelnou úlohu v našem životě. Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR zastupuje v řadě oblastí společné zájmy členských firem a hájí jejich zájmy ve vztahu k orgánům státní správy v České republice. Na úrovni Evropské unie je členem a aktivně spolupracuje s Glass Alliance Europe. Cílem Asociace je podporovat a kultivovat podnikatelské i legislativní prostředí v odvětví. Jednou z jejích aktivit je i provozování informačního portálu (www.skloakeramika.cz), který seznamuje širokou veřejnost s aktuálním děním ve sklářském a keramickém průmyslu.


Soubory ke stažení


Fotoalbum

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie