Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, ateliér Design keramiky

University tuition of applied art and designSídlo

Tovární 50/68
417 02 Dubí