Laboratoř anorganických materiálů, Spol. pracoviště ÚACH AV ČR a VŠCHTSídlo

Technická 5/5
160 00 Praha